A harfi ile başlıyan boşta domainler

'Keşfim Var' forumunda kranos tarafından 2 Ocak 2015 tarihinde açılan konu

 1. kranos

  kranos Kayıtlı Kullanıcı

  Merhaba arkadaşlar , http://seocry.com/konular/bosta-domain-sorgulamak.395/ konuda bahsettiğim gibi domainler sorguladım geçen hafta. Listeyi burada da yayınlıyorum . Belki birilerinin işine yarar. (Önceki konuda da belirttiğim gibi bazen sunucular yoğun sorgulama sonucunda yanıt vermiyorlar o zaman program domaini boş zannediyor.)
  Listenin tamamı

  azaylak.com
  azgunluk.com
  azginti.com
  azelci.com
  azdumak.net
  azdehar.net
  azikli.net
  azcuh.net
  azicih.net
  azayli.net
  azayinsiz.com
  azaski.com
  azarlanabilmek.com
  Azapkoy.net
  azaltabilmek.com
  azdirilmak.net
  azbir.net
  Agacbuku.net
  azicilah.net
  azginlastirmak.net
  azginlastirma.com
  azginlik.net
  azginlik.com
  azgurusmak.com
  azbuc.net
  azgurusmak.net
  azbir.com
  azberi.net
  azbolum.net
  azbolum.com
  azicil.com
  azaltilmak.net
  azgismak.net
  azalici.com
  azaltabilme.net
  azarlatma.com
  azarlanma.net
  azanlatmak.com
  azanik.net
  azanik.com
  azarmak.net
  azalimi.net
  azarmuk.com
  azaklamak.net
  azaklamak.com
  Azaklihoca.net
  azadlamak.com
  azadelik.net
  azacih.net
  azalttirmak.com
  adamuksuz.net
  aziklik.net
  azaltilabilmek.com
  azaltilabilme.net
  azalma.net
  azalabilmek.com
  ayvidana.net
  azarlatma.net
  Adanalilik.net
  azaltabilme.com
  adamuksuz.com
  adamsamak.com
  adamsiz.net
  adamsiz.com
  adamsinmak.net
  azarmuk.net
  Adanalioglu.net
  azirlanmak.com
  aziyh.com
  azimsizlik.net
  azimsizlik.com
  azimsiz.net
  azimlilik.net
  azih.net
  azitilmak.com
  azmah.net
  azinisanmak.net
  azinisanmak.com
  azistirma.net
  azismak.com
  azicicik.com
  azimsayabilmek.net
  Azitepe.net
  aznasdirmak.net
  abartmali.net
  abartmacilik.net
  abarih.com
  abaruv.net
  abaruv.com
  abaru.net
  aziyh.net
  aznasmak.com
  azlolunma.com
  aznasdirmak.com
  aznasih.net
  azmuh.net
  azmisinmak.net
  azmintilik.com
  azmsamak.com
  aznavur.net
  azimsanma.net
  azimsayis.net
  azirakli.com
  azirak.net
  azirak.com
  azinti.net
  azinsimak.net
  azirgu.net
  azinah.net
  azirkamak.net
  azilanmis.com
  azikci.net
  azikci.com
  aziksiz.com
  aziklanmak.net
  aziklandirmak.net
  azinmak.com
  azimkarane.com
  azabilme.com
  azmettirme.net
  azmant.net
  azmant.com
  azmanlasma.net
  azmanlasma.com
  azirgamak.com
  azletme.com
  azimsayis.com
  azigos.net
  aziyatsiz.net
  aziyatsiz.com
  azivermek.net
  azittirmak.net
  azirkanmak.net
  azlettirme.net
  ayriksa.com
  ayrilisma.com
  ayrilama.net
  ayrilabilmek.net
  ayrilabilmek.com
  ayrilasmak.net
  azabilmek.com
  ayrili.net
  Ayranli.com
  ayriksi.net
  ayriksi.com
  ayribicim.com
  ayribasim.com
  ayrelmek.com
  ayransiz.com
  ayrilih.net
  ayriesemli.net
  ayriscilik.com
  ayrimci.net
  ayrimci.com
  ayrim.net
  ayrilti.com
  ayrilmazlik.com
  aypek.net
  ayrilismak.net
  Aypolat.com
  ayriesemli.com
  Ayridam.net
  Ayridam.com
  ayricasiz.net
  ayricalik.net
  aynorculuk.com
  ayrilim.net
  aynasik.com
  ayranlasma.net
  aymazlasabilme.com
  aymasi.com
  aymalamak.net
  aymalamak.com
  aynamsiz.com
  aynagoz.net
  aynasmak.com
  aynalanmak.net
  aynilasmak.net
  Aynacam.com
  aymazlasmak.com
  aylug.com
  ayloh.net
  aylence.net
  aynalik.net
  aynisli.net
  ayrimsamak.net
  ayniyyet.net
  Aynisah.com
  aynitmak.net
  Aynimah.net
  Aynimah.com
  aymazlasabilmek.net
  aynissiz.com
  aynorculuk.net
  aynatim.net
  Aynaoglu.net
  aynilasma.net
  aynilik.com
  aynik.net
  aynidane.com
  aynissiz.net
  Ayterim.net
  Ayseki.com
  ayurtlaniak.com
  ayurtlamak.net
  Ayulduz.net
  Ayulduz.com
  Aytunca.com
  adamikli.com
  aytlamak.com
  adamiksiz.com
  Aysepinar.com
  Aysohret.net
  Aysohret.com
  Aysungur.net
  Aysunay.net
  ayrimsiz.net
  aytlamak.net
  ayvagani.com
  azoospermi.com
  Ayvazpinari.com
  Ayvatli.net
  adamsinmak.com
  Ayvalar.net
  Ayvalar.com
  ayvademiri.com
  Ayvalica.net
  ayruksi.com
  Ayvadere.net
  ayuv.net
  Ayulger.com
  adamcillik.net
  adamcillik.com
  adamiksiz.net
  Ayvalidere.com
  ayruksirak.com
  Aysuna.net
  aytedirginligi.com
  Aysoy.net
  Aysevim.com
  Aysever.com
  ayruksagu.com
  ayrisabilir.net
  ayruksa.com
  ayrisabilme.com
  Ayritepe.net
  Ayritepe.com
  ayrit.net
  ayristirmak.net
  ayristirma.com
   
 2. kranos

  kranos Kayıtlı Kullanıcı

  azabilme.net
  ayruksa.net
  ayrintilandirabilmek.net
  ayruh.com
  ayrismek.com
  ayritsal.net
  ayritsal.com
  ayritlik.net
  ayrintisiz.com
  ayrisabilir.com
  ayrintilandirma.net
  ayrimsizlik.com
  ayrintilandirabilmek.com
  ayrintilandirilmak.com
  ayrintilandirilma.com
  ayrintilandiris.com
  ayrinticilik.net
  ayrisabilme.net
  ayrintilandirmak.com
  aflakci.net
  affolmak.net
  affeylemek.com
  afolat.net
  aflim.net
  aflatoksikozis.net
  afallastirma.net
  aflatoksikoz.com
  affolunabilmek.net
  aflakci.com
  afiyanci.com
  affeyleme.net
  affettiris.com
  affettirebilmek.net
  affettirebilmek.com
  aflatoksikozis.com
  aforozlamak.com
  afsunlanmak.net
  afsunlanmak.com
  afsunlanma.com
  afsarsiz.net
  afotik.net
  afotik.com
  affolunabilme.com
  aforozlamak.net
  affolunabilmek.com
  afkirmek.com
  Afitap.net
  afganli.com
  affolunmak.net
  affolunmak.com
  afirmak.net
  aforozlu.net
  Adviye.com
  affettirebilme.net
  afaraci.net
  afaraci.com
  aeropil.net
  aeropil.com
  Aelurostrongylus.com
  afarlamak.com
  Adviye.net
  afarlamak.net
  adventisyus.net
  abboy.net
  abbisi.net
  afdaha.net
  afazmid.net
  abartmasiz.net
  adyabatik.com
  affedilebilmek.com
  aftaka.com
  afilgu.com
  afiganni.com
  affere.net
  affedilmek.net
  affedilmek.com
  afaraklanmak.com
  affedilebilmek.net
  afirtmak.net
  affedebilmek.net
  afartmak.net
  afarozcu.net
  afaroz.net
  afarna.net
  afarna.com
  affedilme.com
  aglossostomi.net
  agirmak.net
  agdirma.com
  agazlik.net
  agizlamak.com
  agnasmak.net
  agnasmak.com
  agizmak.net
  aglutinatif.net
  agilik.net
  aglossostomi.com
  agganak.net
  agenitalizm.net
  agenitalizm.com
  agenezis.net
  afsut.net
  aglutinojenik.com
  agrafi.net
  bagirlasim.net
  agabbak.com
  Agriolimax.com
  agregatus.com
  agranulositoz.net
  agranulositoz.com
  agdarmak.com
  agranulositozis.com
  abdaslaga.com
  agnatmak.net
  agnati.net
  aglamsuh.com
  aglamak.net
  aglak.net
  agiria.com
  agranulositozis.net
  agastrik.com
  agenez.com
  agidali.net
  agidali.com
  agidas.net
  agici.net
  abdeslik.com
  afrikalilastirmak.net
  agackurbagasigiller.com
  afriolant.com
  agasiya.com
  agartgu.net
  agalama.com
  agadas.net
  agadas.com
  afallasma.com
  abdeslaga.com
  agamont.net
  abdaslik.com
  abdashana.com
  Abdaloglu.com
  abdalimsi.net
  agarmak.net
  agangliyozis.net
  Afrikacilik.com
  agangliyonik.com
  aftaba.net
  agamogenezis.net
  afyonlanmak.net
  afyonkeslik.com
  Afyonkarahisarli.net
  Afyonkarahisarli.com
  Afsarguney.net
  agangliyonik.net
  azotlama.net
  addedilebilme.com
  azraz.net
  azrayil.net
  azrayil.com
  Azpisik.net
  afalsiz.net
  azotlamak.net
  adduktor.net
  ademimerkeziyet.com
  ademcilik.net
  adcekme.com
  adcekimi.com
  adelomorfa.net
  adelomorfa.com
  Azpisik.com
  adikaynak.net
  Adisonmez.com
  adirmak.net
  adinmak.net
  adimbasi.net
  adilisam.com
  adikmak.com
  addegisi.net
  adiklamak.com
  addolunmak.com
  Adiguzeller.net
  Adenoviridae.com
  ademimerkeziyetci.net
  adduracak.net
  adduracak.com
  addirik.net
  adiklamak.net
  abartilis.net
  adelet.net
  adanlu.net
  adasmak.net
  abassog.net
  abartabilmek.net
  abartabilme.net
  adanma.net
  abartilabilme.com
  adanmak.com
  abartilis.com
  abapbacik.net
  abanuz.net
  abanuz.com
  abansiz.com
  aylarca.com
  abartilabilmek.net
  Aztekler.com
  adiysam.net
  adcilik.net
  azzik.net
  azzik.com
  azunsumak.net
  azunsumak.com
  adanmis.net
  azuklanmak.net
  Adeleidea.net
  azsinmag.com
  azrek.net
  azoturi.com
  azotolcer.com
  adayabilmek.com
  Adapinar.com
  azukluk.com
  adrenalizm.net
  adlastirma.net
  abbap.net
  adrenomegali.com
  adnamak.net
  adlanma.com
  adlandirmak.net
  Abbaslik.com
  abazimak.com
  Abbaslik.net
  adrektal.net
  adolet.com
  Adolescaria.net
  Adniye.net
  adlandiriverme.com
  Adisanli.net
  abazirmak.com
  adsuz.com
  afallik.net
  afakanlanmak.com
  afaji.net
  afacanlasmak.com
  aerofaji.com
  aerodinamik.net
  Abbashalimpasa.net
  aduzayi.com
  adlasmak.net
  adsorbat.com
  abbil.net
   
  okursan bunu beğendi.
 3. Ramiz TAYFUR

  Ramiz TAYFUR Kayıtlı Kullanıcı

  Hepsini inceledimde, işe yarayacak bir domain bulamadım :D
   
 4. Sherlock Holmes

  Sherlock Holmes Kayıtlı Kullanıcı

  affedilmek.com ve Afyonkarahisarli.com dan başka işe yarayacak domain bulamadım.
   
  kranos bunu beğendi.
 5. sifahocasi

  sifahocasi Kayıtlı Kullanıcı

  Seo forumu kullananların pek işine yaramayacak domainler :)
   
 6. grafen

  grafen Kayıtlı Kullanıcı

  bende bakıyorum ama işime yarayacak birşey bulamadım
   
 7. Tyler

  Tyler Kayıtlı Kullanıcı

  Teşekkürler hocam, işe yarayıp yaramaması kişiye göre değişir. Bence süper paylaşım ;)
   
  kranos bunu beğendi.
 8. avdas

  avdas Kayıtlı Kullanıcı

  Hocam elinize sağlık ortada bir emek var teşekkürler....
   
  kranos bunu beğendi.
 9. kranos

  kranos Kayıtlı Kullanıcı

  Öncelikle zahmet edip yorum yazan arkadaşlara teşekkürler. Bu listeyi nasıl kullandığımı tekrar anlatayım arkadaşlar:
  1-Genelde büyük işler çıkmaz yaptığım bu listelerde. Ama küçük ve işe yarar mikro site diyeceğimiz işlerde işe yarar.
  Mesala abanuz.com u alalım. abanuzun kelime anlamına bakıyorum. 1. Abanoz. 2. Melengiç (sakız) ağacının kökünden ve gövdesinden çıkan koyu kahverengi kereste. hamgi sektorlere kullanıldığına iş yapıp yapmayacağına bakıyorum. Abanuz kerste nin yararları , abanuz ağacı nasıl yetişir abanuz kerestesi nereden alınır gibi micro içerikli(5-10 makelelik) micro sitemi açıyorum. Genelde alanında tek site oluyor. günde 5-20 kişi uğrar ama sektörel olduğu için tık ücreti yüksek olur . aylık toplamda 10-20 tl bıraksa bana yeter. siteyle yıllık domain ücretini yatırmayı unutmaz iseniz yıllarca küçük küçük kazanırsınız. bu benim ideal gelir şeklim. siteyle bir kez ilgilenirsiniz o size yıllarca para bırakır.
  2- ilginç fikirler çağrıştıracak kelimeler bulursunuz.(genelde sub domain şeklinde çalışacak kelimeler) örnek azaltilabilme.net bununla ilgili sun domain açılır. sigarayı.azaltilabilme.net, yemegi.azaltilabilme.net, şekeriazaltilabilme.net, uykuyu.azaltilabilme.net vb . Ummadık taş baş yarabilir.
  Ben bu listeleri bu mantık için oluşturmuştum. Siz istediğiniz gibi kullanırsınız. Maksat beyin yaratıcılıktan para kazanma olsun.
  Not:abanuz örneği hayalidir. böyle sektör olmaz bu site tutmaz demeyin sadece somutlamak için kullandım .azaltilabilme.neti ise gözden kaçırmışım. ilk önce farketseydim ben yapardım. Bakalım şimdi kime nasip olacak.Yazım ve imla hataları için lusura bakmayın.Karanlıkta çocuk uyanmasın diye sessizce yazmaya çalışıyorum.
   
  Karrizima ve okursan bunu beğendi.
 10. Escan Çilingir

  Escan Çilingir Kayıtlı Kullanıcı

  Eline sağlık hocam bu yazınız ile konuyu daha iyi anlamış oldum, tekrardan elinize emeğinize ve fikrinize sağlık...
   
 11. Red

  Red Kayıtlı Kullanıcı

  Emeğinize sağlık.
   

Bu Sayfayı Paylaş