yandex 'ten gelen mail news

'Soru Cevap' forumunda ahmet tutak tarafından 25 Aralık 2014 tarihinde açılan konu

 1. ahmet tutak

  ahmet tutak Kayıtlı Kullanıcı

  Kimden: Bilge Bilir <[email protected]>
  Konu: Yandex.Haberler servisinde yer alan feed'iniz hakkında

  İleti Gövdesi:
  Merhaba,

  Yandex Desteki Ekibinden Sizinle iletişime geçmekteyim. Yapılan incelemelerde bize yolladığınız feed'te hatalar mevcut. Şöyle ki, yandex:full-text tag'ini CDATA şeklinde yolladığınızda bazı tag'lerden iki tane oluşmaktadır. Bu da aşağıdaki gibi bir görüntüye sebebiyet vermektedir;
  http://haber.yandex.com.tr/yandsearch?text=gt+&&+lt&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop

  Lütfen feed'inizi düzenleyebilir misiniz?

  ------------------------------------------------------

  feed.php dosyası
  PHP:
  <?php
  header
  ('Content-Type: ' feed_content_type('rss-http') . '; charset=' get_option('blog_charset'), true);
  $more 1;
  $options get_option'yandex_news' );

  echo 
  '<?xml version="1.0" encoding="'.get_option('blog_charset').'"?'.'>'?>

  <rss version="2.0"
      xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
      xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
  >

  <channel>
      <title><?php bloginfo_rss('name'); wp_title_rss(); ?></title>
      <link><?php bloginfo_rss('url'?></link>
      <description><?php bloginfo_rss("description"?></description>
    <image>
    <url><?php echo $options['image']; ?></url>
    </image>


      <?php    while( have_posts()) : the_post(); ?>
      <item>
          <title><?php the_title_rss() ?></title>
          <link><?php the_permalink_rss() ?></link>
          <author><?php the_author() ?></author>
          <pubDate><?php echo mysql2date('D, d M Y H:i:s +0300'get_post_time('Y-m-d H:i:s'true), false); ?></pubDate>
      <?php $content get_the_content_feed('rss2'); ?>
          <yandex:full-text><?php echo esc_textareastrip_tags$content ) ); ?></yandex:full-text>
      </item>
      <?php endwhile; ?>
  </channel>
  </rss>


  yandex-news dosyası
  PHP:
  <?php
  /*
  Plugin Name: Yandex News
  Author: Yevhen Amelin <[email protected]>
  Description: Generates an XML feed to export news in the Yandex.News service
  Text Domain: yandex-news
  Version: 0.2
  */ 

  class YandexNews
  {
      private 
  $options;
      private 
  $feedname;

      public function 
  __construct()
      {
          
  $this->options get_option'yandex_news' );
          
  $this->feedname = ( !empty( $o['path'] ) ) ? $o['path'] : 'yandex';

          
  add_action'admin_menu', array( $this'add_settings_page' ) );
          
  add_action'admin_init', array( $this'page_init' ) );
          
  add_action'pre_get_posts', array( $this'query_alter' ) );
          
  add_action'init', array( $this'add_feed' ) );

          
  load_plugin_textdomain('yandex-news'falsebasenamedirname(
          
  __FILE__ ) ) . '/languages' );
      }

      public function 
  add_feed()
      {
          if ( empty( 
  $this->options['image'] ) )
              return;

          
  add_action'do_feed_'.$this->feedname, array( $this'do_feed' ) );

          
  add_rewrite_rule(
              
  'feed/' $this->feedname '/?$',
              
  'index.php?feed=' $this->feedname,
              
  'top'
          
  );
          
  flush_rewrite_rules();
      }

      public function 
  add_settings_page()
      {
          
  add_options_page(
              
  __'Yandex.News plugin settings page''yandex-news' ),
              
  __'Yandex.News''yandex-news' ), 
              
  'manage_options'
              
  'yandex-news-admin'
              array( 
  $this'create_settings_page' )
          );
      }

      public function 
  create_settings_page()
      {
          
  ?>
          <div class="wrap">
              <?php screen_icon(); ?>
              <h2><?php _e'Yandex News Settings''yandex-news' ?></h2>
              <form method="post" action="options.php">
              <?php
                  settings_fields
  'yandex_news_option_group' );  
                  
  do_settings_sections'yandex-news-admin' );
                  
  submit_button(); 
              
  ?>
              </form>
          </div>
          <?php
      
  }

      public function 
  page_init()
      {        
          
  register_setting(
              
  'yandex_news_option_group',
              
  'yandex_news',
              array( 
  $this'sanitize' )
          );

          
  add_settings_section(
              
  'yandex_news_feed_settings',
              
  __'Main Feed Settings''yandex-news' ),
              array( 
  $this'print_section_info' ),
              
  'yandex-news-admin'
          
  );  
         
          
  add_settings_field(
              
  'path',
              
  __'Path''yandex-news' ),
              array( 
  $this'path_callback' ),
              
  'yandex-news-admin',
              
  'yandex_news_feed_settings'
          
  );      

          
  add_settings_field(
              
  'image',
              
  __'Image''yandex-news' ),
              array( 
  $this'image_callback' ),
              
  'yandex-news-admin',
              
  'yandex_news_feed_settings'
          
  );
         
          
  add_settings_field(
              
  'categories',
              
  __'Categories''yandex-news' ),
              array( 
  $this'categories_callback' ),
              
  'yandex-news-admin',
              
  'yandex_news_feed_settings'
          
  );

      }

      public function 
  sanitize$input )
      {
          
  $new_input = array();
          if ( isset( 
  $input['path'] ) )
              
  $new_input['path'] = sanitize_text_field$input['path'] );

          
  $new_input['image'] = $this->sanitize_image$input['image'] );
         
          if ( isset( 
  $input['categories'] ) )
              foreach( 
  $input['categories'] as $category )
                  if ( 
  absint$category ) )
                      
  $new_input['categories'][] = $category;

          return 
  $new_input;
      }
     
      public function 
  sanitize_image$image=null ) {
          if ( !
  $image )
              
  $image $this->options['image'];

             
          
  $error false;
          if ( isset( 
  $image ) ) {
            
  $new_image esc_url_raw$image );
            
  $headers get_headers$new_imagetrue );
           
            if ( 
  mb_strpos$headers['Content-Type'], 'image' ) === false )
                
  $error true;
          }
         
          if ( 
  strlen$new_image ) == || $error )
              
  add_settings_error(
                
  'image',
                
  esc_attr'settings_updated' ),
                
  __('You must specify a valid image URL''yandex-news')
              );
         
          return 
  $new_image;
      }

      public function 
  print_section_info()
      {
          
  $this->sanitize_image();
          if ( 
  $this->options['image'] && !get_settings_errors'image' ) ) {
              echo 
  '<p style="color: green; font-weight: bold">' __'Your feed is active''yandex-news' ) . '</p>';
              
  printf'<p>' __'Feed URL: <a href="%s" target="_blank">%1$s</a>',
              
  'yandex-news' ) . '</p>'get_bloginfo('url') . '/feed/' .
              
  $this->feedname);
          }
          else {
              
  settings_errors'image'truetrue );
              echo 
  '<p class="error-message">' .
                  
  __'Your feed is not active''yandex-news' ) . '</p>';
          }
      }
     
      public function 
  path_callback()
      {
          
  printf(
              
  '<input class="regular-text" type="text" id="path"
              name="yandex_news[path]" value="%s" /><p class="description">' 
  .
              
  __('Feed name''yandex-news') . '</p>',
              
  $this->feedname
          
  );
      }

      public function 
  image_callback()
      {
          
  printf(
              
  '<input class="regular-text" type="text" id="image"
              name="yandex_news[image]" value="%s" /><p class="description">' 
  .
              
  __('Feed image''yandex-news') . ' (' .
              
  __('required field''yandex-news') . ')</p>'
              isset( 
  $this->options['image'] ) ? esc_attr(
              
  $this->options['image'] ) :
              
  ''
          
  );
      }
     
      public function 
  categories_callback()
      {
          
  $categories get_categories( array('hide_empty' => 0) );

          foreach( 
  $categories as $category ) {
              
  $state 0;
              if ( isset( 
  $this->options['categories'] ) and
                  
  in_array$category->cat_ID$this->options['categories'] ) )
                  
  $state 1;

              
  printf(
                  
  '<nobr style="background: #f7f7f7; padding: .5em 1em;
                  line-height: 2.5em"><input type="checkbox" id="category_%d"
                  name="yandex_news[categories][]" value="%1$d" %s /> %s</nobr> '
  ,
                  
  $category->cat_IDchecked$state1false ), $category->name
              
  );
          }
      }

      public function 
  query_alter$query )
      {
          if ( isset ( 
  $query->query_vars['feed'] ) and 
               
  $query->query_vars['feed'] == $this->feedname ) {

              if ( 
  $this->options['categories'] ) {
                  
  $cats join','$this->options['categories'] );
                  
  $query->set'cat'$cats );
              }
          }
      }

      public function 
  do_feed()
      {
          
  load_templateplugin_dir_path__FILE__ ) . 'feed.php' );
      }

  }

  $yanews = new YandexNews();

  ?>
  buradaki neyi düzeltmem lazım arkadaşlar?
   
 2. mdmx

  mdmx Kayıtlı Kullanıcı

  Kod:
   <yandex:full-text><?php echo esc_textarea( strip_tags( $content ) ); ?></yandex:full-text>
  Satırındaki Wordpress'e ait olan esc_textarea fonksiyonu HTML etiketlerini düzenliyor. Yandex'in gönderdiği bağlantıda da bu düzenlemeden ötürü problem görünüyor. Satırı:
  Kod:
   <yandex:full-text><?php echo strip_tags( $content ); ?></yandex:full-text>
  şeklinde değiştirirsen sorun çözülecektir.
   
  ahmet tutak bunu beğendi.
 3. ahmet tutak

  ahmet tutak Kayıtlı Kullanıcı

  yaptım hocam ellerinize sağlık
   

Bu Sayfayı Paylaş